Svenska Schäferhundklubben

Styrelsen 2018

Thomas

ORDFÖRANDE

Thomas Larsson
info@quattrogarden.com
070-6315857

ÖVRIGA

Domare UHP & IPO 
Provledare AK & IPO
AK Ansvarig/Sekreterare
Tävlings/Träningsfigurant
MH & MT Figurant
Bruksansvarig
Träningsansvarig
CirkelledareÅsa

SEKRETERARE

Åsa Johansson
sekreterare@skumea.se
070-3389960

ÖVRIGT

Provledare UHP & IPO
MH & MT Figurant
Utställningsansvarig
Cirkelledare

Lars

KASSÖR

Lars Brändström
lars.brandstrom@hotmail.se
070-5371018

ÖVRIGT

MH Figurant
Ansvar MH-bana

Torbjörn  liten

LEDAMOT/VICE ORDFÖRANDE

Torbjörn Edvall
tobbe@edvalls.se
070-5650797

ÖVRIGT
Testledare MH/MT
Sekreterare/Provledare AK
Träningsfigurant
Utställningsansvarig
Cirkelledare

Ronny

LEDAMOT
Ronny Häggström
ronny.haggstrom@gmail.com
070-3512116

ÖVRIGT
Stuga & Plan ansvarig
Ansvar MH-bana
Provledare IPO & UHP
Cirkelledare

Veronika 

SUPPLEANT
Veronica Karlsson
veronika_karlsson@hotmail.com
070-6009719

ÖVRIGT
Köksanvarig
Cirkelledare

 

Lennart

SUPPLEANT
Lennart Häggbom
lennartiumea@gmail.com
070-2092190

 

ÖVRIGT
Stuga & Plan ansvarig
Ansvar MH-bana

 

Per

REVISOR
Per Nilsson
per.52@spray.se
070-5518908

 

Övrigt

 


Regina 

REVISOR

Regina Svensson Häggbom
reasvn81@gmail.com 
070-2161321

 

Övrigt
Cirkelledare

 

Annica 

REVISORSUPPLEANT

Annica Sjöström revisorsuppleant@skumea.se
070-6470550

 Övrigt

Domare UHP & IPO
Provledare AK

Gun Britt  REVISORSUPPLEANT

Gun Britt Rieser
vita.handen@telia.com
070-4691655

ÖVRIGT

Testledare MH/MT
Provledare IPO

Carina

 

WEBBANSVARIG/KANSLIST

Carina Larsson
kansli@skumea.se
070-6310176

 

ÖVRIGT

Provledare UHP & IPO
MH & MT figurant
MH Ansvarig
Sekreterare/Provledare AK
Studiefrämjandet 
Ansvarig UHP
Hemsidan
Bruksansvarig
Utställning
Cirkelledare

 

 

VALBEREDNING
Susanna Kallunki SK
Ann-Charlotte Englund
Sara Andersson