Svenska Schäferhundklubben

Provdatum UHP 2019.

UHP-Prov 2019.

 

6 juni  (kväll)       
21 september   

Anmälan görs här!
Avgift: 200kr som sätts in på klubbens postgiro 416587-4
Anmälan & betalning senast 3 veckor innan provet.

Frågor kontakta: kansli@skumea.se
UHP

Resultat UHP september 2018

Resultat UHP 22 september. Domare: Annica Sjöström Provledare: Ronny Häggström  

Quatttrogårdens Ester & Gun Britt Rieser  Godkänd

Resultat UHP 9 Juni 2018

Resultat UHP 9 juni. Domare: Thomas Larsson Provledare: Ronny Häggström
 

Skogabos Agazzi & Tina Fridh                 Godkänd
Neros Del Lupo Nero & Tommy Norberg    Godkänd

 

 

 

Resultat UHP 24 september 2017

Resultat 25 september. Domare: Annica Sjöström Provledare: Ronny Häggström

 

Quattrogårdens Fideli & Jenny Atterling           Godkänd

Quattrogårdens Dollar & Sara Andersson         Godkänd

Quattrogårdens Zenta & Sussie Kallunki          Godkänd

Rapport's Hugger & Mirjam Hopstadius           Godkänd

Okey-Dog Aramiz & Margareta Vikner             Godkänd

Resultat UHP 7 juni 2017

Resultat UHP 7 juni. Domare: Thomas Larsson Provledare: Carina Larsson

 

Anemicos Vronie & Madeleine Frohm                 Godkänd

Anemicos Veritas & Mona Olsson                       Godkänd

Peter Burland & Nordteams Forza Fantastic        Godkänd

Ingela Nordahl & Barracuda European K9
Training Base                                                   Godkänd

 

Bilder från UHP 24 september

Bilder från UHP provet 9 juni

Information uhp

Villkor för deltagande i UHP

Hund:
Rätt att delta i uthållighetsprov (UHP) har alla registrerade hundar av ras som SBK har avelsansvaret för, som senast dagen före provets början har uppnått 16 månaders ålder men inte fyllt 7 år.
Hund ska delta under det namn den är registrerad i eller utom Sverige. Resultat för hund som deltar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.
Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälan. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållet resultat att strykas.
Observera att om en utlandsägd hund delägs av person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

Förare:
För förare bosatt i Sverige krävs medlemskap i SBK. För förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation, alternativt medlemskap i SBK.
Föraren ska under året uppnå lägst 12 års ålder.

Försäkringsbestämmelser:
Deltagare/funktionärer i uthållighetsprov omfattas av SBK:s gällande olycksfallsförsäkring.