Svenska Schäferhundklubben

Träningstider 2019

4/2 drar vi igång träningen på klubben.

Mån 17-20

Ons 17-20

Lördag 11-14

All träning på SK Umeå sker i Samarbete med Studiefrämjandet!!

Nedan våra figuranter på SK Umeå!! 

Thomas Larsson 070-6315857
Torbjörn Edvall 070-5650797
Tommy Norberg 070-7552724
Björn Berglund 070-6809166

Björn Berglund                                                    Torbjörn Edvall
Träningsfigurant                                                  Träningsfigurant              
Björn         Tobbe figgbild

 
Thomas Larsson                                              Tommy Norberg
Tränings/tävlingsfigurant.                                 Tränings/Tävlingsfigurant
 Thomas    Tommy 

Regler för träning

Regler för träning på Sk-Umeås område

Träning av lydnad är ok alla dagar på Sk Umeås område. Hänsyn skall av medlem tas för att ej störa de boende på vandrarhemmet.

Skyddsträning är ok för medlemmar på de officiella träningsdagarna som står på hemsidan. Skall skyddsträning ske någon annan dag skall träningsansvarig Thomas Larsson tillfrågas om att medverka vid träningen.

Klubbens ansvarsförsäkring täcker endast de officiella träningsdagarna samt när vi har prov.

Träning på Sk-Umeås område sker endast med schäfer om någon annan ras skall träna på området skall detta ansökas till SK-Umeås styrelse. Undantag gäller för de som är anmälda till prov som får träna någon enstaka gång innan provet.

Om man är intresserad av skyddsträning med sin schäfer skall träningsansvarige Thomas Larsson kontaktas för kontroll av lämplighet hos hunden.

 

 

Styrelsen SK-Umeå