Svenska Schäferhundklubben

Provdatum MH 2019

MH Prov 2019.

18 maj                         Beskrivare: Elisabet Asplund 
19 maj                         Beskrivare: Peter Forsberg
21 september.               Beskrivare: Maj Johansson
22 September               Beskrivare: Kicki Wacek

Anmälan görs till sbk logga

Avgift: 600kr, direkt online eller till klubbens postgiro 416587-4.

Frågor kontakta: kansli@skumea.se

 

 

MH

Information mh


Sk Umeå prioriterar den egna rasen, d.v.s. Schäfer i första hand.

Se till att:
- om hunden är tatuerad, att numret i örat är fullt läsbart.
- om hunden är chipmärkt, att chipet fungerar.
- hunden är vaccinerad enligt SKK bestämmelser.

Villkor för deltagande

Ägare/förare:
Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. För ägare/förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelklubb, alternativt medlemskap i SBK.

Hund:
Hund från 12 månaders ålder (uppnått samma dag eller tidigare).
Hunden skall deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som deltar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.
Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälan. I de fall dessa krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.
Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
Rätt att delta har även oregistrerad hund som skall provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren.
I dessa fall är deltagandet inofficiellt utan officiell registrering av resultatet.

Försäkringsbestämmelser:
Deltagare/funktionär vid Mentalbeskrivning Hund omfattas av SBK:s olycksfallsförsäkring.