Svenska Schäferhundklubben

Provdatum AK 2019

 Avelskorning 2019.

8 Juni           Domare: Mats Höglund

Anmälningsblankett finns att hämta på schäferklubbens                            
hemsida och skickas till kansli@skumea.se

Avgift: 260kr sätts in på klubbens postgiro 416587-4.

Anmälan och betalning senast 3 veckor innan provet.

 

AK

 

Resultat AK 9 juni 2018

Resultat Avelskorning 9 juni 2018

Domare: Fredrik Steen
Figurant: Thomas Larsson
Provledare/sekreterare: Carina Larsson & Torbjörn Edvall

Neros Del Lupo Nero & Tommy Norberg  Godkänd Avelskorning

Resultat från AK 10 juni 2017!

 Resultat Avelskorning 10 juni 2017

Domare:Mats Höglund 
Provledare: Carina Larsson/Torbjörn Edvall 
Figurant: Tommy Norberg

Quattrogårdens Ussie Godkänd avelskorning
Svarthällans Riona Godkänd avelskorning
Quattrogårdens Uma Godkänd på livstid
Quattrogårdens Ulme Godkänd på livstid
Björnyvens Qwinja Godkänd Avelskorning
Bente V Romantos Hoeve Godkänd Avelskorning

Information AK

ANMÄLAN TILL AVELSKORNING
På provdagen, innan provet tar sin början, ska hundägaren överlämna:
Hundens registreringsbevis i original.
Hundens resultathäfte.
Handlingar som styrker hundens meriter.
Foto (om detta inte redan översänts via e-mail).
Tidigare korningsprotokoll (gäller endast hund som ska livstidskoras eller av annan anledning behöver genomföra en ny avelskorning)


FÖR HUNDENS DELTAGANDE
KRÄVS:
Får tidigast framställas till avelskorning under det år den fyller 2 år.
Registrerad i Svenska Kennelklubben eller annat FCI-anslutet land.
Tydligt identifierbar tatuering eller chipmärkning.
Godkänt resultat i SchH1, BHP1 eller IPO1 med minst 80 poäng i skyddsarbetet.
Godkänt Uthållighetsprov (UHP). För hund som fyllt sju år krävs inget UHP.
Höftledsröntgad med grad A, B eller C.
Armbågsröntgad med grad A, B, 0 eller u.a.
Kvalitetspris ”Good” vid officiell utställning el. ”G” vid specialutställning efter tyskt mönster.
Vaccinerad enligt gällande bestämmelser.

Övriga förutsättningar
Sjuka hundar får ej deltaga.
Löptikar tillåts att deltaga. (Separeras från övriga deltagare enligt domarens anvisningar)
Tikar som passerat 30:e dygnet av dräktigheten får ej deltaga.
Tikar får deltaga tidigast 75 dagar efter valpning.

Bilder från avelkorningen 9 juni 2018